غاز فصل توسعه ارتباطات درون سازمانی

آیا تاکنون برایتان پیش آمده که احساس کنید دارید با دیوار حرف می‌زنید یا به نتیجه رسیده باشید که کارکنان سازمان حرف تان را به درستی متوجه نمی‌شوند؟ آیا نگران هستید که همکاران و مدیران سازمان درک درستی از چالش‌ها و دلهره‌های کاری شما نداشته باشند؟
منبع : شارا -شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران |غاز فصل توسعه ارتباطات درون سازمانی
برچسب ها : درون سازمانی ,ارتباطات درون ,توسعه ارتباطات